بلوار آفریقا، خیابان گلستان، بلوار گیتی، پلاک 17 | تلفن : 22049355
Denis Pritt Rd, Nairobi, Kenya | تلفن : 00254202710873
لیست شهرهای توریستی:
کنیا
Kenya
نامکنیا
پایتختنایروبی
زبان رسمیسواحلی، انگلیسی
شعاربیایید همه با هم شویم
قارهآفریقا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
طبق تاریخ پرواز
-
70 دلار
طبق تاریخ پرواز
-
طبق تاریخ پرواز
-
دهکده توریستی | Bomas of Kenya
کاخ میراث آفریقایی | African Heritage House
هتل زرافه ها | Giraffe Manor
جهانگردی :
آنتالیا
پاریس
استانبول
x