خیابان استاد مطهری خیابان شهید سرافراز ـ پلاک 57
241-245 Metcalfe St, Ottawa, ON K2P 2K2, Canada | تلفن : 0016137999160
لیست شهرهای توریستی:
کانادا
Canada
نامکانادا
پایتختاتاوا
زبان رسمیانگلیسی، آمریکایی و فرانسوی
شعاراز این کران تا آن کران
قارهاروپا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
طبق تاریخ پرواز
-
طبق تاریخ پرواز
-
185 دلار
طبق تاریخ پرواز
-
طبق تاریخ پرواز
-
سد دریایی ونکوور | Vancouver Seawall
پل معلق | Capilano Suspension Bridge
مرکز شهر ونکوور | Downtown Vancouver
جهانگردی :
آنتالیا
کوش آداسی
پاریس