لیست شهرهای توریستی:
کامرون
Cameroon
نامکامرون
پایتختیائونده
زبان رسمیفرانسوی، انگلیسی
شعارآشتی، کار، میهن
قارهآفریقا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
پارک ملی میفو | پارک گوریل ها یائونده | Mefou National Park
پارک بویز سنت آناستازیا | Bois Sainte Anastasie
موزه ملی یائونده | National Museum of Yaounde
جهانگردی :
پاریس
آنکارا
استانبول
x