لیست شهرهای توریستی:
کامرون
Cameroon
نامکامرون
پایتختیائونده
زبان رسمیفرانسوی، انگلیسی
شعارآشتی، کار، میهن
قارهآفریقا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
پارک ملی میفو | پارک گوریل ها یائونده | Mefou National Park
پارک بویز سنت آناستازیا | Bois Sainte Anastasie
موزه | Benedictine Museum of Mont-Febe
جهانگردی :
دبی
آنکارا
پاریس