لیست شهرهای توریستی:
کاستاریکا
Costa Rica
نامکاستاریکا
پایتختسن خوزه
زبان رسمیاسپانیایی
شعارزنده باد کار و آشتی
قارهآمریکای شمالی
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
هتل Barcelo سن خوزه
پارک Hacienda Pozo Azul سن خوزه
جنگل Rainforest Adventures Costa Rica Atlantic Pass سن خوزه
جهانگردی :
استانبول
آنکارا
دبی