لیست شهرهای توریستی:
چاد
Chad
نامچاد
پایتختانجامنا
زبان رسمیفرانسوی ، عربی
شعاریکپارچگی، کار، پیشرفت
قارهآفریقا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
طبق تاریخ پرواز
-
جهانگردی :
بانکوک
دبی
استانبول
x