لیست شهرهای توریستی:
چاد
Chad
نامچاد
پایتختانجامنا
زبان رسمیفرانسوی ، عربی
شعاریکپارچگی، کار، پیشرفت
قارهآفریقا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
طبق تاریخ پرواز
-
هتل هیلتون انجامنا | Hilton N'Djamena
موزه ملی چاد | Chad National Museum
هتل | Ledger Plaza N'Djamena
جهانگردی :
استانبول
آنکارا
بانکوک