لیست شهرهای توریستی:
پاناما
Panama
نامپاناما
پایتختپاناما سیتی
زبان رسمیاسپانیایی
شعاراز برای سودمندی جهان
قارهآمریکای شمالی
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
طبق تاریخ پرواز
-
طبق تاریخ پرواز
-
اتوبوس گردشگری- توریستی (هاپ آن هاپ آف) پاناما سیتی | Hop On Hop Off
موزه کانال پاناما | Panama Canal Museum
هتل بریستول پاناما سیتی | The Bristol Panama Hotel
جهانگردی :
آنکارا
پاریس
کوش آداسی