لیست شهرهای توریستی:
پاناما
Panama
نامپاناما
پایتختپاناما سیتی
زبان رسمیاسپانیایی
شعاراز برای سودمندی جهان
قارهآمریکای شمالی
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
طبق تاریخ پرواز
-
طبق تاریخ پرواز
-
هتل بریستول پاناما سیتی | The Bristol Panama Hotel
کلیسا ایگلسیا دل کارمن | Iglesia del Carmen
کانال پاناما | Panama Canal
جهانگردی :
بانکوک
دبی
آنتالیا