لیست شهرهای توریستی:
پاناما
Panama
نامپاناما
پایتختپاناما سیتی
زبان رسمیاسپانیایی
شعاراز برای سودمندی جهان
قارهآمریکای شمالی
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
طبق تاریخ پرواز
-
طبق تاریخ پرواز
-
موزه کانال پاناما | Panama Canal Museum
کلیسا ایگلسیا دل کارمن | Iglesia del Carmen
هتل والدورف آستوریا | Waldorf Astoria Panama
جهانگردی :
پاریس
باکو
دبی