لیست شهرهای توریستی:
پالائو
Palau
نامپالائو
پایتختنگرولمود
زبان رسمیانگلیسی ، پالائویی
قارهاقیانوسیه
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
جهانگردی :
استانبول
کوش آداسی
باکو