لیست شهرهای توریستی:
پاراگوئه
Paraguay
نامپاراگوئه
پایتختآسونسیون
زبان رسمیاسپانیایی
شعارآشتی و دادگری
قارهآمریکای جنوبی
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
طبق تاریخ پرواز
-
جهانگردی :
آنکارا
کوش آداسی
استانبول