خیابان اقدسیه، پلاک 73 | تلفن : 22291240, 22291241
Lippo Centre Tower 2, 89 Queensway, Central, Hong Kong | تلفن : 0085228458002, 0085228458005
لیست شهرهای توریستی:
هنگ کنگ
Hong Kong
نامهنگ کنگ
پایتختهنگ کنگ
زبان رسمیچینی، انگلیسی
قارهآسیا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
180 دلار
طبق تاریخ پرواز
90
طبق تاریخ پرواز
-
طبق تاریخ پرواز
-
طبق تاریخ پرواز
-
طبق تاریخ پرواز
-
طبق تاریخ پرواز
-
350 دلار
طبق تاریخ پرواز
90
برج ویکتوریا (Peak Tower) | Victoria Peak
جزیره لاما | Lamma Island
صومعه چی لین | Chi Lin Nunnery
جهانگردی :
باکو
دبی
استانبول