خیابان اقدسیه، پلاک 73 | تلفن : 22291240, 22291241
Lippo Centre Tower 2, 89 Queensway, Central, Hong Kong | تلفن : 0085228458002, 0085228458005
لیست شهرهای توریستی:
هنگ کنگ
Hong Kong
نامهنگ کنگ
پایتختهنگ کنگ
زبان رسمیچینی، انگلیسی
قارهآسیا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
طبق تاریخ پرواز
-
350 دلار
طبق تاریخ پرواز
90
180 دلار
طبق تاریخ پرواز
90
طبق تاریخ پرواز
-
طبق تاریخ پرواز
-
طبق تاریخ پرواز
-
طبق تاریخ پرواز
-
بندر ویکتوریا | Victoria Harbour
پارک اقیانوس | Ocean Park
دیزنی لند هنگ کنگ | Hong Kong Disneyland
جهانگردی :
آنتالیا
پاریس
دبی
x