لیست شهرهای توریستی:
نیجریه
Nigeria
نامنیجریه
پایتختلاگوس
زبان رسمیانگلیسی
شعاریگانگی و ایمان، آشتی و پیشرفت
قارهآفریقا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
پارک طبیعت لوفاسی | LUFASI Nature Park
هتل کلبه افرا | Maple Cottage
مرکز موسون | The Muson Centre
جهانگردی :
بانکوک
کوش آداسی
آنکارا