لیست شهرهای توریستی:
نیجریه
Nigeria
نامنیجریه
پایتختلاگوس
زبان رسمیانگلیسی
شعاریگانگی و ایمان، آشتی و پیشرفت
قارهآفریقا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
هتل کلبه افرا | Maple Cottage
هتل گاو نر | The Wheatbaker
هتل ساویوی | Savoy Suites
جهانگردی :
استانبول
باکو
آنکارا
x