لیست شهرهای توریستی:
نیجریه
Nigeria
نامنیجریه
پایتختلاگوس
زبان رسمیانگلیسی
شعاریگانگی و ایمان، آشتی و پیشرفت
قارهآفریقا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
گالری هنری در قرمز | Red Door Art Gallery
هتل قصر فدرال | The Federal Palace Hotel
هتل گاو نر | The Wheatbaker
جهانگردی :
آنتالیا
دبی
باکو