خیابان فرمانیه ( لواسانی )، جنب خیابان سنبل، پلاک 201 | تلفن : 22291333, 22292776
Drammensveien 88E, 0271 Oslo, Norway | تلفن : 004723272960
لیست شهرهای توریستی:
نروژ
Norway
نامنروژ
پایتختاوسلو
زبان رسمینروژی ، سامی
قارهاروپا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
جهانگردی :
کوش آداسی
بانکوک
باکو