لیست شهرهای توریستی:
نامیبیا
Namibia
نامنامیبیا
پایتختویندهوک
زبان رسمیانگلیسی
شعاریک پارچگی، آزادی، دادگری
قارهآفریقا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
طبق تاریخ پرواز
-
جهانگردی :
کوش آداسی
دبی
آنتالیا