لیست شهرهای توریستی:
نامیبیا
Namibia
نامنامیبیا
پایتختویندهوک
زبان رسمیانگلیسی
شعاریک پارچگی، آزادی، دادگری
قارهآفریقا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
طبق تاریخ پرواز
-
کلیسای کاتولیک سنت مری | St Mary's Catholic Cathedral
باغ Parliament
باغ گیاه شناسی ملی نامیبیا | National Botanic Garden of Namibia
جهانگردی :
باکو
پاریس
آنکارا