آفریقا(جردن)، خیابان ‏گلفام، پلاک 12‏ | تلفن : 22057586
Paseo de la Reforma 2350, Lomas Altas, 11950 Ciudad de México, D.F., Mexico | تلفن : 00525591722692
لیست شهرهای توریستی:
مکزیک
Mexico
ناممکزیک
پایتختمکزیکو سیتی
زبان رسمیاسپانیایی
قارهآمریکای شمالی
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
180
طبق تاریخ پرواز
-
کاخ هنرهای زیبا | Palacio de Bellas Artes
کایوآکان | Coyoacan
موزه سمیه مکزیکو سیتی | Museo Soumaya Mexico City
جهانگردی :
آنکارا
کوش آداسی
پاریس
x