لیست شهرهای توریستی:
موزامبیک
Mozambique
نامموزامبیک
پایتختماپوتو
زبان رسمیپرتغالی
قارهآفریقا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
آیتمی وجود ندارد
جهانگردی :
دبی
آنکارا
استانبول