لیست شهرهای توریستی:
موزامبیک
Mozambique
نامموزامبیک
پایتختماپوتو
زبان رسمیپرتغالی
قارهآفریقا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
آیتمی وجود ندارد
باغ های توندورو | Tunduru Gardens
ایستگاه مرکزی قطار ماپوتو | Maputo Central Train Station
اکسفینا پکوئنا | Xefina Pequena
جهانگردی :
باکو
استانبول
کوش آداسی
x