لیست شهرهای توریستی:
موریس
Mauritius
نامموریس
پایتختپورت لوئیس
زبان رسمیانگلیسی, فرانسوی
شعارستاره و کلید اقیانوس هند
قارهآفریقا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
طبق تاریخ پرواز
-
جهانگردی :
بانکوک
دبی
پاریس