لیست شهرهای توریستی:
موریتانی
Mauritania
نامموریتانی
زبان رسمیعربی
شعارسربلندی، برادری، دادگری
قارهآفریقا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
آیتمی وجود ندارد
جهانگردی :
استانبول
باکو
دبی