لیست شهرهای توریستی:
مقدونیه
Macedonia
ناممقدونیه
پایتختاسکوپیه
زبان رسمیمقدونی
قارهاروپا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
طبق تاریخ پرواز
-
جهانگردی :
استانبول
دبی
پاریس