خیابان شهید کلاه دوز، خیابان دروس، میدان ‏هدایت، کوچه شادلو، پلاک 10‏ | تلفن : 22550452
Budapest, Stefánia út 97, 1143 Hungary | تلفن : 003614609260
لیست شهرهای توریستی:
مجارستان
Hungary
ناممجارستان
پایتختبوداپست
زبان رسمیمجاری
قارهاروپا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
ساختمان پارلمان | Parliament Building
تپه گلرت و مجسمه | Gellert Hill and Statue
کفش های آهنی کرانه رود دانوب | Shoes on the Danube Bank
جهانگردی :
کوش آداسی
استانبول
بانکوک