لیست شهرهای توریستی:
مالدیو
Maldives
ناممالدیو
پایتختماله
زبان رسمیدیوهی
قارهآسیا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
طبق تاریخ پرواز
-
هتل Beehive
هتل اسکای | Skai Lodge
هتل سنتارا راس فوشی مالدیو | Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives
جهانگردی :
آنکارا
کوش آداسی
پاریس
x