لیست شهرهای توریستی:
مالدیو
Maldives
ناممالدیو
پایتختماله
زبان رسمیدیوهی
قارهآسیا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
طبق تاریخ پرواز
-
هتل جین ماله | Hotel Jen Male
مسجد بزرگ جمعه | Grand Friday Mosque
مسجد بزرگ جمعه | Grand Friday Mosque
جهانگردی :
دبی
آنکارا
بانکوک