لیست شهرهای توریستی:
مالاوی
Malawi
ناممالاوی
پایتختلیلونگوه
زبان رسمیانگلیسی
شعاریک‌ پارچگی و آزادی
قارهآفریقا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
طبق تاریخ پرواز
-
هتل Crossroads
ساختمان خاطره جنگ جهانی اول | World War I Memorial
پناهگاه طبیعت | Nature Sanctuary
جهانگردی :
پاریس
باکو
دبی