لیست شهرهای توریستی:
ماداگاسکار
Madagascar
نامماداگاسکار
پایتختآنتاناناریوو
زبان رسمیمالاگاسی، فرانسوی
شعارسرزمین پدری، آزادی، پیشرفت
قارهآفریقا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
آیتمی وجود ندارد
پارک لمور آنتاناناریوو | Lemurs' Park
هتل رامادا آنتاناناریوو | Radama Hotel Antananarivo
هتل کارلتون آنتاناناریوو | Hotel Carlton Antananarivo
جهانگردی :
آنکارا
پاریس
باکو