لیست شهرهای توریستی:
ماداگاسکار
Madagascar
نامماداگاسکار
پایتختآنتاناناریوو
زبان رسمیمالاگاسی، فرانسوی
شعارسرزمین پدری، آزادی، پیشرفت
قارهآفریقا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
آیتمی وجود ندارد
قصر آندافیاواراتارا آنتاناناریو | Andafiavaratra Palace
هتل لوور آنتاناناریوو | Le Louvre Hotel
پارک لمور آنتاناناریوو | Lemurs' Park
جهانگردی :
دبی
پاریس
کوش آداسی