لیست شهرهای توریستی:
قزاقستان
Kazakhstan
نامقزاقستان
پایتختآستانه
زبان رسمیقزاقی، روسی
قارهآسیا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
مجتمع یادبود آتامکان اتنو | Atameken Ethno Memorial Complex
کاخ صلح و آشتی | Palace of Peace and Reconciliation
موزه هنری آلماتی | The Museum of Arts of the Republic of Kazakhstan
جهانگردی :
باکو
بانکوک
آنکارا