لیست شهرهای توریستی:
قزاقستان
Kazakhstan
نامقزاقستان
پایتختآستانه
زبان رسمیقزاقی، روسی
قارهآسیا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
پارک تفریحی آلماتی | Kok-Tobe Hill
کاخ صلح و آشتی | Palace of Peace and Reconciliation
پارک مرکزی آستانه | City Park
جهانگردی :
پاریس
کوش آداسی
استانبول
x