خیابان پاسدارن، نارنجستان پنجم، شماره 1 | تلفن : 22299880
Razzakov St, Bishkek, Kyrgyzstan
لیست شهرهای توریستی:
قرقیزستان
Kyrgyzstan
نامقرقیزستان
پایتختبیشکک
زبان رسمیقرقیزی، روسی
قارهآسیا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
400 دلار
طبق تاریخ پرواز
30
215 دلار
طبق تاریخ پرواز
30
185 دلار
طبق تاریخ پرواز
14
جهانگردی :
آنتالیا
باکو
پاریس