لیست شهرهای توریستی:
فیلیپین
Philippines
نامفیلیپین
پایتختمانیل
زبان رسمیتاگالوگ
شعاربرای خدا، مردم، طبیعت و کشور
قارهآسیا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
کلیسای سبو | Basilica del Santo Nino
کلیسای جامع مانیل | Manila Cathedral
پارک Paco
جهانگردی :
استانبول
بانکوک
باکو