لیست شهرهای توریستی:
فیجی
Fiji
نامفیجی
پایتختسووا
زبان رسمیفیجیایی، انگلیسی، هندی فیجی
شعاراز خدا بیم دار و ملکه را ارج گذار
قارهاقیانوسیه
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
طبق تاریخ پرواز
-
پارک آلبرت سووا | Albert Park
موزه فیجی | Fiji Museum
هتل جزیره توبروآی سووا | Toberua Island Resort
جهانگردی :
دبی
کوش آداسی
پاریس