لیست شهرهای توریستی:
فیجی
Fiji
نامفیجی
پایتختسووا
زبان رسمیفیجیایی، انگلیسی، هندی فیجی
شعاراز خدا بیم دار و ملکه را ارج گذار
قارهاقیانوسیه
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
طبق تاریخ پرواز
-
سواحل Blue Lagoon Cruises
موزه فیجی | Fiji Museum
هتل مهمانپذیر هالیدی سووا | Holiday Inn Suva
جهانگردی :
باکو
کوش آداسی
پاریس