خیابان نوفل لوشاتو، شماره 66-64، روبروی سفارت ایتالیا | تلفن : 64094000
4 Avenue d'Iéna, 75016 Paris-16E-Arrondissement, France | تلفن : 0033140697900
لیست شهرهای توریستی:
فرانسه
France
نامفرانسه
پایتختپاریس
زبان رسمیفرانسوی
شعارآزادی، برابری، برادری
قارهاروپا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
60
طبق تاریخ پرواز
-
60
طبق تاریخ پرواز
-
60
طبق تاریخ پرواز
-
60
طبق تاریخ پرواز
-
99 یورو
طبق تاریخ پرواز
-
99 یورو
طبق تاریخ پرواز
-
تورهای ویژه :
تور فرانسه (پاریس) نوروز 96
تور هلند-فرانسه نوروز 96
تور پاریس ویژه نوروز
میدان کنکورد | Place de la Concorde
کاخ ورسای | Palace of Versailles
قبرستان پرلاشز | Père Lachaise
جهانگردی :
باکو
پاریس
دبی