خیابان نوفل لوشاتو، شماره 66-64، روبروی سفارت ایتالیا | تلفن : 64094000
4 Avenue d'Iéna, 75016 Paris-16E-Arrondissement, France | تلفن : 0033140697900
لیست شهرهای توریستی:
فرانسه
France
نامفرانسه
پایتختپاریس
زبان رسمیفرانسوی
شعارآزادی، برابری، برادری
قارهاروپا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
60
طبق تاریخ پرواز
-
99 یورو
طبق تاریخ پرواز
-
60
طبق تاریخ پرواز
-
60
طبق تاریخ پرواز
-
99 یورو
طبق تاریخ پرواز
-
60
طبق تاریخ پرواز
-
تورهای ویژه :
تور ایتالیا + اسپانیا + فرانسه ویژه 96
تور ترکیبی اروپا ویژه تیر 96
تور ایتالیا + فرانسه ویژه تیر 96
کاخ ورسای | Palace of Versailles
خیابان شانزه لیزه | champs elysees
قبرستان پرلاشز | Père Lachaise
جهانگردی :
آنتالیا
بانکوک
باکو