خیابان شریعتی، الهی،خیابان خزر شمالی،کوچه هرمز، شماره 4 | تلفن : 26643900, 26643700
Estoril 755, Las Condes, Región Metropolitana, Chile | تلفن : 00560236232723
لیست شهرهای توریستی:
شیلی
Chile
نامشیلی
پایتختسانتیاگو
زبان رسمیاسپانیایی
شعاربه دلیل یا با توسل به زور
قارهآمریکای جنوبی
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
طبق تاریخ پرواز
90
طبق تاریخ پرواز
15
هتل هیدلبرگ | Heidelberg
هتل برج سانکریستوبال | San Cristobal Tower
باغ قلب لاسرنا | Jardin del Corazon
جهانگردی :
کوش آداسی
آنکارا
استانبول