آفریقا(جردن)، بلوار ‏آرش، پلاک 21 | تلفن : 22055332
Embassy of the Islamic Republic of Iran, Fayez Mansour, Damascus, Syria | تلفن : 00963116120800
لیست شهرهای توریستی:
سوریه
Syria
نامسوریه
پایتختدمشق
زبان رسمیعربی
شعاروحدت، آزادی، سوسیالیسم
قارهآسیا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
30 هزار تومان
طبق تاریخ پرواز
15
35 هزار تومان
طبق تاریخ پرواز
30
جهانگردی :
آنتالیا
پاریس
دبی