لیست شهرهای توریستی:
سنت لوسیا
Saint Lucia
نامسنت لوسیا
پایتختکاستریس
زبان رسمیانگلیسی
شعارسرزمین، مردم، نور
قارهآمریکای شمالی
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
آیتمی وجود ندارد
خاطره جنگ جهانی دوم | WWII Memorial
هتل هاربور ویستا | Harbour Vista Inn
مربع درک والکوت | Derek Walcott Square
جهانگردی :
باکو
استانبول
پاریس