لیست شهرهای توریستی:
ساموآ
Samoa
نامساموآ
پایتختآپیا
زبان رسمیساموایی ، انگلیسی
شعاربنیاد ساموآ ایزدی است
قارهاقیانوسیه
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
آیتمی وجود ندارد
قواصی در اعماق دریایی پاولو | Palolo Deep Marine Reserve
هتل تانوا توسیتالا | Tanoa Tusitala Hotel
هتل اوراتور | Orator Hotel
جهانگردی :
پاریس
کوش آداسی
آنتالیا