لیست شهرهای توریستی:
ساحل عاج
Cote dIvoire
نامساحل عاج
پایتختیاموسوکرو
زبان رسمیفرانسوی
شعاریگانگی، انضباط، کار
قارهآفریقا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
طبق تاریخ پرواز
30
200 یورو
طبق تاریخ پرواز
30
هتل Detente
هتل نووتل | Novotel Abidjan
هتل | des Parlementaires
جهانگردی :
آنتالیا
بانکوک
پاریس