لیست شهرهای توریستی:
ساحل عاج
Cote dIvoire
نامساحل عاج
پایتختیاموسوکرو
زبان رسمیفرانسوی
شعاریگانگی، انضباط، کار
قارهآفریقا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
طبق تاریخ پرواز
30
200 یورو
طبق تاریخ پرواز
30
کلیسای جامع سنت پل | St. Paul's Cathedral
پارک ملی بانگو | Banco National Park
مسجد بزرگ du Plateau
جهانگردی :
باکو
پاریس
آنتالیا