لیست شهرهای توریستی:
ساحل عاج
Cote dIvoire
نامساحل عاج
پایتختیاموسوکرو
زبان رسمیفرانسوی
شعاریگانگی، انضباط، کار
قارهآفریقا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
200 یورو
طبق تاریخ پرواز
30
طبق تاریخ پرواز
30
هتل Detente
پارک ملی بانگو | Banco National Park
مسجد بزرگ du Plateau
جهانگردی :
دبی
استانبول
آنکارا
x