لیست شهرهای توریستی:
زامبیا
Zambia
نامزامبیا
پایتختلوساکا
زبان رسمیانگلیسی
شعاریک زامبیا، یک ملت
قارهآفریقا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
طبق تاریخ پرواز
-
جهانگردی :
آنکارا
کوش آداسی
باکو