لیست شهرهای توریستی:
دومینیکا
Dominica
نامدومینیکا
پایتختروسو
زبان رسمیانگلیسی
قارهآمریکای شمالی
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
آیتمی وجود ندارد
جهانگردی :
آنتالیا
دبی
کوش آداسی