لیست شهرهای توریستی:
توگو
Togo
نامتوگو
پایتختلومه
زبان رسمیفرانسوی
شعارکار، آزادی، میهن
قارهآفریقا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
آیتمی وجود ندارد
جهانگردی :
آنتالیا
بانکوک
کوش آداسی