خیابان پاسداران، خیابان شهید محمد گل نبی پلاک 10 | تلفن : 22854277, 22840038
Avenue de la Ligue des Etats Arabes, Tunis, Tunisia | تلفن : 0021671791018
لیست شهرهای توریستی:
تونس
Tunisia
نامتونس
پایتختتونس
زبان رسمیعربی
شعارسامانمندی، آزادی، دادگری
قارهآفریقا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
200/000 تومان
طبق تاریخ پرواز
-
طبق تاریخ پرواز
-
طبق تاریخ پرواز
-
موزه ملی باردو | Bardo National Museum
کلیسا جامع سنت وینسنت د پل | Cathedral of St. Vincent de Paul
موزه ملی کارتاژ | Carthage National Museum
جهانگردی :
باکو
استانبول
پاریس