لیست شهرهای توریستی:
بولیوی
Bolivia
نامبولیوی
پایتخت لاپاز
زبان رسمیاسپانیایی
شعاروحدت قدرت است
قارهآمریکای جنوبی
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
آیتمی وجود ندارد
جهانگردی :
کوش آداسی
پاریس
باکو