لیست شهرهای توریستی:
بورکینافاسو
Burkina Faso
نامبورکینافاسو
پایتختآواگادوگو
زبان رسمیفرانسوی
شعاریگانگی، پیشرفت، دادگری
قارهآفریقا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
جهانگردی :
دبی
بانکوک
استانبول