لیست شهرهای توریستی:
بوروندی
Burundi
نامبوروندی
پایتختبوجومبورا
زبان رسمیکیروندی فرانسوی، زبان سواحلی
شعاریکپارچگی، کار، پیشرفت
قارهآفریقا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
آیتمی وجود ندارد
کلیسای رجینا موندی | Regina Mundi Cathedral
هتل کاخ یمب | Yombe Palace Hotel
پارک ملی روسیزی | Rusizi National Park
جهانگردی :
آنکارا
آنتالیا
استانبول