لیست شهرهای توریستی:
بوتان
Bhutan
نامبوتان
زبان رسمیدزونگخا (نوعی زبان تبتی)
شعارپادشاهی اژدهای تندر
قارهآسیا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
آیتمی وجود ندارد
هتل برج تیمفو | Hotel Thimphu Towers
موزه نساجی سلطنتی بوتان | Royal Textile Academy of Bhutan
اقامتگاه تیمفو | Khang Residency
جهانگردی :
پاریس
استانبول
دبی