لیست شهرهای توریستی:
بوتان
Bhutan
نامبوتان
پایتختتیمفو
زبان رسمیدزونگخا (نوعی زبان تبتی)
شعارپادشاهی اژدهای تندر
قارهآسیا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
آیتمی وجود ندارد
هتل برج تیمفو | Hotel Thimphu Towers
اقامتگاه تیمفو | Khang Residency
گذرگاه تیمفو | Dochula Pass
جهانگردی :
پاریس
آنکارا
دبی