لیست شهرهای توریستی:
بوتان
Bhutan
نامبوتان
زبان رسمیدزونگخا (نوعی زبان تبتی)
شعارپادشاهی اژدهای تندر
قارهآسیا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
آیتمی وجود ندارد
موزه نساجی سلطنتی بوتان | Royal Textile Academy of Bhutan
گذرگاه تیمفو | Dochula Pass
هتل سوئیت بوتان | Bhutan Suites
جهانگردی :
بانکوک
آنتالیا
استانبول