لیست شهرهای توریستی:
بنین
Benin
نامبنین
پایتختکوتونو
زبان رسمیفرانسوی
شعاربرادری، دادگری، کار
قارهآفریقا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
طبق تاریخ پرواز
-
جهانگردی :
استانبول
باکو
دبی