لیست شهرهای توریستی:
ایسلند
Iceland
نامایسلند
پایتختریکیاویک
زبان رسمیایسلندی
شعاربلیکه
قارهاروپا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
طبق تاریخ پرواز
-
طبق تاریخ پرواز
-
طبق تاریخ پرواز
-
طبق تاریخ پرواز
-
موزه ساگا ‏ریکیاویک | Saga Museum
‏‏موزه ملی ایسلند‏‏‏‏‏‎ در ریکیاویک | National Gallery of Iceland
سالن کنسرت هارپا ‏‎ریکیاویک | Harps concert hall
جهانگردی :
آنکارا
پاریس
باکو