لیست شهرهای توریستی:
ایرلند
Republic of Ireland
نامایرلند
پایتختدوبلین
زبان رسمیایرلندی، انگلیسی
شعارخدا و درستی
قارهاروپا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
آیتمی وجود ندارد
هتل ابردین الج | Aberdeen Lodge
زندان کیلمینهام | Kilmainham Gaol
هتل آننو سانتو | Anno Santo
جهانگردی :
باکو
پاریس
استانبول