میدان ونک، خیابان ونک، پلاک 120 | تلفن : 88039476, 88039965
Kruhlouniversytetska St, 12, Kyiv, Ukraine | تلفن : 00380442538543
لیست شهرهای توریستی:
اوکراین
Ukraine
ناماوکراین
پایتختکی یف
زبان رسمیاوکراینی
قارهاروپا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
300 یورو
طبق تاریخ پرواز
14
350 یورو
طبق تاریخ پرواز
14
250 یورو
طبق تاریخ پرواز
7
طبق تاریخ پرواز
-
طبق تاریخ پرواز
-
هتل برتر روس کی یف | Premier Hotel Rus
دروازه طلایی کی یف | Golden Gate
پارک طنابی سیکلار کی یف | Seiklar Rope Park
جهانگردی :
کوش آداسی
باکو
استانبول
x