خیابان شریعتی، حد فاصل خیابان دولت و پل صدر
51 Kensington Ct, Kensington, London W8, UK | تلفن : 00442073610814
لیست شهرهای توریستی:
انگلستان
England
نامانگلستان
پایتختلندن
زبان رسمیانگلیسی
شعارخدا و حق من
قارهاروپا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
طبق تاریخ پرواز
180
طبق تاریخ پرواز
-
طبق تاریخ پرواز
-
طبق تاریخ پرواز
-
طبق تاریخ پرواز
180
طبق تاریخ پرواز
-
طبق تاریخ پرواز
-
طبق تاریخ پرواز
990
طبق تاریخ پرواز
-
طبق تاریخ پرواز
-
1180 پوند
طبق تاریخ پرواز
1215
طبق تاریخ پرواز
180
کتابخانه جان رایلند | John Rylands Library
دهکده گرینویچ | Greenwich Village
چشم لندن | London Eye
جهانگردی :
دبی
باکو
آنکارا