لیست شهرهای توریستی:
اسلوونی
Slovenia
ناماسلوونی
پایتختلیوبلیانا
زبان رسمیاسلوونیایی
قارهاروپا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
آیتمی وجود ندارد
هتل بین قاره ای لیوبلیانا | InterContinental Ljubljana
راه آهن قلعه لیوبلیانا | Ljubljana Castle funicular
استرازا بلد | Straza Bled
جهانگردی :
استانبول
پاریس
آنکارا