لیست شهرهای توریستی:
استونی
Estonia
ناماستونی
پایتختتالین
زبان رسمیاستونیایی
قارهاروپا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
طبق تاریخ پرواز
-
طبق تاریخ پرواز
-
طبق تاریخ پرواز
-
طبق تاریخ پرواز
90
طبق تاریخ پرواز
-
طبق تاریخ پرواز
-
طبق تاریخ پرواز
-
موزه | Estonian Health Care Museum
هتل | Hotel Telegraaf
موزه | Estonian Health Care Museum
جهانگردی :
استانبول
باکو
کوش آداسی