خیابان خالداسلامبولی، خیابان بیست و سوم، شماره ١٣ | تلفن : 83863666
21-25 Culgoa Circuit, O'Malley ACT 2606, Australia | تلفن : 0061262907000
لیست شهرهای توریستی:
استرالیا
Australia
ناماسترالیا
پایتختکانبرا
زبان رسمیانگلیسی
شعارخدا نگهدار ملکه باد
قارهاقیانوسیه
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
طبق تاریخ پرواز
90
طبق تاریخ پرواز
-
طبق تاریخ پرواز
-
خانه اپرای سیدنی | Sydney Opera House
پل بندر سیدنی | Sydney Harbour Bridge
ساحل باندی | Bondi Beach
جهانگردی :
دبی
استانبول
پاریس