لیست شهرهای توریستی:
اریتره
Eritrea
ناماریتره
پایتختاسمره
زبان رسمیعربی، تیگرینیا، انگلیسی
شعار
قارهآفریقا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
آیتمی وجود ندارد
سیناگوگو اسمره | Synagogue of Asmara
هتل تابش آفتاب | Sunshine Hotel
هتل پانسیون آفریقا | Africa Pension
جهانگردی :
استانبول
آنتالیا
دبی