لیست شهرهای توریستی:
اروگوئه
Uruguay
ناماروگوئه
پایتختمونته ویدئو
زبان رسمیاسپانیایی
شعاریا آزادی یا مرگ
قارهآمریکای جنوبی
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
موزه پالاسیو تارانکو | Palacio Taranco
هتل کاخ لندن | London Palace Hotel
تئاتر سولیس | Theatre Solis
جهانگردی :
باکو
استانبول
پاریس