لیست شهرهای توریستی:
اروگوئه
Uruguay
ناماروگوئه
پایتختمونته ویدئو
زبان رسمیاسپانیایی
شعاریا آزادی یا مرگ
قارهآمریکای جنوبی
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
جهانگردی :
آنتالیا
بانکوک
پاریس
x