لیست شهرهای توریستی:
آندورا
Andorra
نامآندورا
پایتختآندورا لا ولا
زبان رسمیکاتالان
شعارقدرت یا فضیلت متحد
قارهاروپا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
آیتمی وجود ندارد
جهانگردی :
پاریس
دبی
بانکوک
x